مشکلات عمده درایور موتور LENZE

  • خاموش کامل است
  • درایو روشن نمی شود
  • ارور  Over voltage
  • ارور Power factor control
  • مشکل over current
  • Error brake
  • مشکل  ERROR drive overheat
  • مشکل با انکودر موتور
  • موتور فعال نمی‌شود

تعمیر درایور موتور لنز lenze