تعمیر تجهیزات نفت و پتروشیمی

تعمیر تجهیزات نفت و پتروشیمی

تعمیر تجهیزات نفت و پتروشیمی و آزمایشگاه های مربوطه

 • دستگاه خالص سازی نفت: یکی از ناخالصی های مرسوم در نفت، آب است. چرا که آب برای کیفیت نفت مضر می باشد. فلذا از دستگاه خالص سازی نفت استفاده می شود.
تعمیر تجهیزات نفت و پتروشیمی

تعمیر تجهیزات نفت و پتروشیمی

 • دستگاه طیف سنج گامای طبیعی: اندازه گیری میزان اورانیوم، توریم و پتاسیم مغزه های نفتی بر اساس شمارش گاما
تعمیر تجهیزات نفتی

تعمیر تجهیزات نفتی

 • دستگاه فلش پوینت(flash point): برای تعیین نقطه اشتعال فرآورده های نفتی
تعمیر تجهیزات نفت

تعمیر تجهیزات نفت

 • دستگاه تقطیر نفتی: دستگاهی که نفت را بوسیله ی بخار کردن نفت و سپس تقطیر آن خالص سازی می کند.
تعمیر تجهیزات نفت

تعمیر تجهیزات نفت

 • دستگاه رهومتر و ویسکومتر(rheometer and viscometer) برای تشخیص گرانروی نفت
رهومتر و ویسکومتر

رهومتر و ویسکومتر

 • دستگاه ازدیاد برداشت نفت: بالابردن برداشت نهایی از مخازن هیدروکربونی که یکی از مسائل مهم در پژوهش های نفتی است.
 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس(Contact angle) : دستگاهی برای اندازه گیری کلیه ی آنالیز های ترشوندگی و چسبندگی روی سطح های جامد است.
دستگاه زاویه تماس

دستگاه زاویه تماس

 • تنسیومتر(tensiometer): تنسیومتر دستگاهی برای اندازه گیری کشش سطحی یک مایع و یا کشش بین سطحی دو مایع است. تنسیومتر های مختلفی با متدهای متفاوت و رنج های مختلف برای کاربردهای مختلف وجود دارد.
تنسیومتر

تنسیومتر

 • سانتریفیوژ تست نفت(Centrifuge): این سانتریفیوژ برای آزمون های نفتی طراحی شده است و با یک روتور سوینگ مجهز شده است که اجازه آزمون بر اساس استاندارد ASTM را به کاربر می دهد.
سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

 • کروماتوگرافی گازی(chromatography): جدا سازی نمونه ها از یکدیگر بدون تجزیه شدن
کراماتوگرافی

کراماتوگرافی

تست-کربن

تست-کربن

 • دستگاه اندازه گیری کربن باقی مانده: در این آزمایش برای تعیین مقدار کربن باقیمانده نفت کوره سبک و سنگین، مقدار از نفت کوره را به همراه سنگ جوش درون بوته چینی ریخته و پس از قرار دادن آن در محفظه آهنی، به مدت ۴۵ دقیقه روی شعله مستقیم قرار می دهیم و پس از آن با وزن کردن باقیمانده، درصد کربن باقیمانده نفت کوره محاسبه می شود.
 • اندازه‌گیرنده نقطه آنیلین(Aniline):تعیین میزان آروماتیک بودن سوخت‌ها از طریق اندازه‌گیری دمای هم‌فازی شدن سوخت با آنیلین

آنیلین

دستگاه نقطه آنیلین

در مرکز تخصصی دیجی برد کلیه تعمیرات الکترونیک آزمایشگاه و صنعت نفت و پتروشیمی با ضمانت تعمیرات پذیرفته می گردد.

برای دیدن نمونه تعمیرات اینجا کلید کنید.

درباره KAKA

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *