آرشیو برچسب ها : particle analyser

تعمیر دستگاه پارتیکل سایزر آنالایزر Particle sizer analyser تعمیر دستگاه پارتیکل سایزر آنالایزر Particle sizer analyser آنالیز سایز ذرات  آنالیز سایز ذرات، یک تکنیک آزمایشگاهی برای تعیین اندازه ذرات یا مقدار متوسط آن ها در یک نمونه مایع یا پودر می باشد و به دستگاهی که این تکنیک را اجرا می کند، دستگاه پارتیکل سایز […]