معرفی سیستم های الکترونیکی

تعمیر-فرمان-برقی

تعمیر فرمان برقی EPS خودرو خودرو برای مانوردهی نیاز به مکانیزم مخصوصی برای فرماندهی خودرو دارد تا چرخهای قابل گردش آن رادر جهت مورد نظر بچرخاند. وظیفه اصلی فرمان ماشین ها، تبدیل نیروی دورانی فرمان به نیروی رو به جلوی چرخ های خودرو است. به همین خاطر این سیستم نقش مهمی را در قابلیت هدایت […]

اهمیت ویژه سیستم الکترونیکی کنترل گاز سیستم الکترونیکی کنترل گازباعث می‌شود که بتوان به یک تکنولوژی و فناوری جدید درصنعت همیشه پرکاربرد اتومبیل دست یافت به‌این دلیل که،سیستم الکترونیکی کنترل گاز می‌تواند به‌جای اتصال مکانیکی موجود در خودرو فرآیند خاصی را به‌آسانی به‌‍وجود آورد که اگر بخواهیم در مورد تشکیل سیستم الکترونیکی کنترل گاز که […]