آرشیو برچسب ها : تعمیر eps

تعمیر فرمان برقی EPS خودرو خودرو برای مانوردهی نیاز به مکانیزم مخصوصی برای فرماندهی خودرو دارد تا چرخهای قابل گردش آن رادر جهت مورد نظر بچرخاند. وظیفه اصلی فرمان ماشین ها، تبدیل نیروی دورانی فرمان به نیروی رو به جلوی چرخ های خودرو است. به همین خاطر این سیستم نقش مهمی را در قابلیت هدایت […]