آرشیو برچسب ها : تعمیر دستگاه دیالیز

تعمیر دستگاه دیالیز تعمیر دستگاه دیالیز عملکرد دستگاه دیالیز دستگاه های دیالیز، دستگاه هایی هستند که بسیاری از عملکردهای کلیه را، برای بیمارانی که نارسایی کلیوی دارند، انجام می دهد. این دستگاه ها از روش همودیالیز برای تمیز کردن خون و برقراری تعادل بین اجزای آن استفاده می کنند. در طول این فرآیند، خون بیمار […]