آرشیو برچسب ها : تعمیر تقویت کننده مخابراتی

تعمیر مدارات مخابراتی، فرستندهTransmitter، گیرنده Receiver و مدولاتور Modulator تعمیر مدارات مخابراتی، فرستندهTransmitter، گیرنده Receiver و مدولاتور Modulator فرستنده: در الکترونیک و مخابرات، فرستنده یا فرستنده رادیویی یک قطعه الکترونیکی است که یک فرکانس رادیویی جریان متناوب(ac) را ساخته و به آنتن اعمال می کند. سپس آنتن امواج رادیویی را در تمامی جهات منتشر می […]