آرشیو برچسب ها : تعمیر تجهیزات گاز

تعمیر تجهیزات نفت و پتروشیمی تعمیر تجهیزات نفت و پتروشیمی و آزمایشگاه های مربوطه دستگاه خالص سازی نفت: یکی از ناخالصی های مرسوم در نفت، آب است. چرا که آب برای کیفیت نفت مضر می باشد. فلذا از دستگاه خالص سازی نفت استفاده می شود. دستگاه طیف سنج گامای طبیعی: اندازه گیری میزان اورانیوم، توریم […]